BESTutorial predavači

Aleksandra Radoman-Kovačević

 • Core Skills Tranerica u programu Britanskog Savjeta ,,Škole za 21 vijek’’
 • Konsultantkinja u programu Savjeta Evrope Podsticanje demokratske kulture u školama. Takođe
 • Istraživač u OSCE programima,
 • Konsultantkinja u nacionalnoj IPA 2010 EU-CG Servisi inkluzivnog obrazovanja,
 • Autorka i trenerica akreditovanih programa ZZŠ i Centra za stručno obrazovanje,
 • Mentorka na Univerzitetskom kursu ,,Liderstvo i omladinski rad u zajednici’’, Univerzitete u
 • Jonkopingu (Švedska) i Filozofski fakultet u Nišiću 2007/2008 akademske godine,
 • Dio ekspertskog tima Centra za obuku i obrazovanje.

Sava Kovačević

 • Profesor razredne nastave
 • Omladinski radnik
 • Magistar savremene socijalne politike
 • Nastavnik – visi savjetnik
 • ECDL trener
 • Trener Britanskog savjeta – Škole za 21. vijek
 • Učesnik na međunarodnim skupovima
 • Autor stručnih i istrazivackih radova
 • Autor akreditovanih programa obuke Zavoda za školstvo
 • Dobitnik priznanja Asocijacije najboljih nastavnika EX YU

SANDRA ĐUROVIĆ

Diplomirala je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, na studijskom programu grafički dizajn. Trenutno je student magistarskih studija na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, kao I na Fakultetu za Medije i Komunikacije u Beogradu. Angažovana je na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, kao saradnik u nastavi. Izlagala je na više kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Svoje likovno istraživanje najčešće predstavlja preko medija crteža, grafičkog dizajna, instalacija. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja.

MAŠA MUŠIKIĆ

Grafički dizajner i saradnik u nastavi na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju. Diplomirala je na FLU Cetinje, na studijskom programu grafički dizajn u klasi prof. Ane Matić. Učestvovala je na brojnim konferencijama i radionicama u zemlji i inostranstvu. Izlagala je na nekoliko kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Close Menu