STEMcon govornici 2021

VLADIMIR BOŽOVIĆ

Vladimir Božović je rođen 12. aprila 1974. godine u Nikšiću. Osnovnu školu je završio u Podgorici, a gimnaziju “Stojan Cerović” u Nikšiću. Osnovne studije iz oblasti matematike i računarstva završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici. Magistarsku tezu je branio na Matematičkom fakultetu u Beogradu, a doktorsku disertaciju „Algebarski i kombinatorički aspekti faktorizacije grupa” je branio na Florida Atlantic univerzitetu, gdje je i radio, prvo, kao asistent u nastavi, pa kasnije i kao predavač. Kao istraživač je radio u Centru za kriptologiju i informacionu sigurnost (CCIS) i učestvovao u više istraživačkih projekata iz oblasti biometrike i kriptografije. U junu 2020. izabran je u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu Crne Gore, a u febraru 2021. izabran je za vršioca dužnosti rektora UCG-a.

DANIJELA ŽIŽIĆ – „Nevidljivi Dio IT-a“

Danijela Žižić je projekt menadžer u programerskoj i dizajnerskoj firmi – fleka i apsolvent na Prirodno-matematičkom fakultetu, smjer Računarske nauke. Pronašla je način da spoji ono što voli (organizaciju i programiranje) kroz svoj posao. Organizacione sposobnosti je usavršavala kroz svoja angažovanja u Digitalizuj.Me, Spark.me, TEDxPodgorica i AIESEC Montenegro. Osim toga, bila je i predavač u okviru programa Američkog ugla “Girls who code”, a kao programer učestvovala je i na Hakatonu sa svojim timom.

NIKOLA BULATOVIĆ –„STEM Edukacija i Inicijative Razvoja“

Nikola Bulatović je saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu. 2011. završava osnovne studije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, a na kraju specijalističke studije brani tezu: „Displeji bazirani na principu postojanosti vida“. Boravio je 3 mjeseca u Bratislavi, na Slovačkoj Akademiji Nauka, gdje je odradio dio istraživanja za svoju magistarsku tezu „Razvoj skenirajućih metoda za istraživanje novih materijala i nanostruktura“. Angažovan je u okviru prvog centra uspješnosti u Crnoj Gori BIO-ICT, gdje radi na istraživanjima za svoju doktorsku tezu kao i na razvoju novih IoT (Internet of Things) platformi. Bio je mentor crnogorske ekipe srednjoškolaca na svjetskoj olimpijadi u robotici 2018. i 2019. godine u Meksiko Sitiju i Dubaiju, gdje su razvijali hardverski i softverski sistem robota zasnovan na sličnim principima kao Arudino platforma.

ĐURO STOJANOVIĆ – „Skriveni Potencijal Studentskog Startup-a“

Sa preko 15 godina liderskog iskustva u međunarodnim korporacijama, startupima i organizacijama civilnog društva rukovodio je sektorima zaduženim za razvoj novih proizvoda i upravljanje poslovnim rezultatima, kako u startup tako i u međunarodnim korporacijama.  Doktorirao je telekomunikacije na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici i autor je većeg broja naučnih i stručnih radova. Bio je član je više međunarodnih i domaćih organizacija i udruženja (IEEE, Centar mladih naučnika u okviru Crnogorske akademije nauka i umjetnosti) i recenzent u vodećim svjetskim časopisima iz IEEE i ELSEVIER edicija. Bio je predavač na više Univerziteta, kao i docent na Fakultetu za informacione tehnologije, Univerziteta Mediteran u Podgorici.  Jedan je od osnivača Uhura Solutions, jednog od prvih startup kompanija iz Crne Gore koji je dobio investiciju od fondova za kapitalna ulaganja Techstars, Barclays i South Central Ventures.

ALEKSANDAR PLAMENAC – „Budućnost uz AI tehnologiju“

Aleksandar Plamenac je rođen 09.02.1993. godine u Baru. Završio je Prirodno-matematički fakultet u Podgorici, na smjeru Računarske nauke i student je magistarskih studija na istom. Od 2014. je radio kao softver inženjer za više kompanija, gdje se upoznao sa web programiranjem. Trenutno radi kao saradnik u nastavi na Prirodno-matematičkom fakultetu. Iza sebe ima i više kurseva u saradnji sa „NVU Studenski Savez PMF-a“, na kojima je fokus bio na tehnologijama: Angular, ReactJS, NodeJS, Laravel, MySQL. Osnivač je kompanije „Firenet DOO“ gdje se bavi projektovanjem i realizacijom web i mobilnih aplikacija. Oblasti njegovog istraživanja su teorija grafova, i vjestačka inteligencija.

MARKO LEKIĆ – „Startup-ovi i Magija Treće Smjene“

Marko Lekić je tehnički direktor agencije Fleka i suosnivač startup-a DokTok.rs Posljednjih 10 godina radi na razvoju digitalnih proizvoda, sa akcentom na online plaćanja i audio/video komunikaciju. U timu voli da pokriva više uloga: od osmišljavanja proizvoda, preko arhitekture sofverskog rješenja, do samog razvoja i plasiranja na tržište. U okviru STEMcon će podijeliti svoja iskustva sa osnivanjem startapova, potragom za investitorima, organizacijom timova i odustajanjem od “genijalnih ideja”.

Close Menu