BLOCKCHAIN Upoznaj se sa tehnologijom budućnosti!

Šta je blockchain?

Kao pojedinac 21. vijeka sigurno ste čuli za pojmove kriptovaluta i Bitcoin, možda ste čak i uložili u ovaj revolucionarni fenomen! Ali, da li Vam je ikad pojam blockchain zapao za oko? Virtualna valuta Bitcoin vjerovatno ne bi bila to što jeste da ne stoji na temelju zvanom blockchain tehnologija.

Termin blockchain, u našem jeziku, se jednostavno može prevesti kao lanac blokova. Riječ je o blokovima koji sadrže podatke i koji su povezani u jednosmjerni lanac, u kojem svaka nova karika, odnosno blok, zavisi od vrijednosti prve, starije karike. Kako to obično biva u informatici kada je nužna sigurnost i određen nivo privatnosti, povezivanje blokova u lanac temeljno je na kriptografiji.

Kako blockchain funkcioniše,i kako ilustrovati njegov rad?

Zamislite spreadsheet (tabelu sa podacima) koji se duplira hiljadama puta preko mreže računara. Onda zamislite da je ova mreža dizajnirana da redovno ažurira ovu tabelu i imate osnovno razumijevanje blokchain-a.
Informacije koje se čuvaju na blokchain bazi postoje kao zajednička – i kontinuirano usklađena – baza podataka. Ovo je način korišćenja mreže koja ima očigledne prednosti. Baza blockchain-a nije sačuvana na specificiranoj lokaciji, što znači, da zapisi koje sadrži, su zaista javni i lako se mogu provjeriti. Nijedna centralizovana verzija ove informacije ne postoji za hakera da se korumpira. Istovremeno hostovana milionima računara, njeni podaci su dostupni svima na internetu.

Zamislite timski rad na jednom Word dokumentu. Kada kreirate dokument i pošaljete ga email-om drugom članu tima, sve što možete je da čekate da on završi reviziju i pošalje ga nazad.

Ovo je način na koji baze podataka danas rade – dva vlasnika baze ne mogu istovremeno da rade na jednom zapisu u njoj.

Ovo je upravo način na koji banke danas rade sa transferima – na određeni vremenski period zaključa se pristup sredstvima, dok traje transfer, a kada se na drugoj strani ažurira podatak, otkjučava se pristup.

Naime, blockchain rješava problem stvaranja distribuirane baze podataka, bez potrebe za korištenjem posebnog trećeg lica koje će nadzirati transakcije. Što to znači? U klasičnim bankovnim transakcijama između dva korisnika, banka igra ulogu nadzornika i bilježnika transakcija. Zašto uopšte postoji treće, nezavisno lice? Zato što osigurava da jedan korisnik neće namjerno prevariti drugog. To, naravno, funkcioniše pod pretpostavkom da dva lica imaju povjerenja u nezavisnog kontrolera, banku, a to, pak, banci daje popriličnu moć i izvor zarade.

Blockchain pruža alternativu takvom klasičnom sistemu tako što eliminiše treću stranu, kojoj treba vjerovati. U blockchainu je zamjenjuje decentralizovana mreža nepoznatih računara koja potvrđuju transakcije na bazi specifičnog algoritma. Ko stoji iza računara koji se nalaze u toj mreži? Bilo ko ko želi potvrđivanjem transakcije zaraditi, biti nagrađen, odnosno “izrudariti” bitcoine ili neku drugu kriptovalutu koja se “rudari”.

Algoritmi blockchain-a mogli bi obraditi svaku unesenu informaciju, tako da bismo ovako organizovane podatke mogli imati u principu organizacije medicinskih zapisa na državnom ili svjetskom nivou, glasanja na izborima, te drugih bitnih baza podataka, što se donekle i očekuje u budućnosti.

Zašto baš blockchain?

Vjerovatno se pitate zašto smo izabrali da pišemo baš o ovoj temi. Naša lokalna BEST grupa tradicionalno organizuje ljetnji kurs koji, ovaj put, obrađuje upravo temu o blockchain tehnologiji! S toga budite u toku sa našim objavama kako bi saznali više o ovom događaju!

Close Menu