Internacionalni BEST

BEST (Board of European Students of Technology) predstavlja apolitičnu studentsku organizaciju. Još od 1989. godine obezbjeđujemo komunikaciju, kooperaciju i razmjenu evropskih studenata. Danas, 96 BEST grupa u preko 33 zemalje svakodnevno radi na ostvarenju ovog cilja. Naša osnovna aktivnost je pružanje prilika studentima za dopunsko i neformalno obrazovanje, stvarajući na taj način dodatnu vrijednost obrazovanju koje pružaju univerziteti.

LOKALNIH GRUPA
DRŽAVE
+
ČLANOVA

Novosti

Image from iOS
slider3
main

Lokalni projekti

Glavna djelatnost naše organizacije jesu projekti putem kojih studentima nudimo neformalno obrazovanje i edukovanje na svim društveno-naučnim poljima.

Naši partneri

Close Menu